ბეთლემის მარიამი (მომღიმარი)
მოვერცხლილ მოოქროვილი